Exposures – ett Digitalt Galleri med Sydafrikansk Fotografi!

I motståndet mot apartheid kom fotografin att spela en viktig roll i Sydafrika. ”Kampfotograferna” dokumenterade regimens övergrepp och det Sydafrikanska samhället med dess sociala och ekonomiska problem och gjorde detta synligt för en inhemsk och en utländsk publik. De kom att spela en viktig roll i arbetet med att få omvärlden att öppna ögonen för vad som försiggick i det då mycket slutna samhället. Detta kom att skapa en opinion som apartheidpolitikerna till slut inte kunde stå emot. På samma sätt som dessa ”kampfotografer” byggde på ett arv från fotografer som Jurgen Schadeberg, Ernest Cole, Bob Gosani, Peter Magubane och andra, kom de i sin tur att lägga grunden till en tradition inom dokumentär- och nyhetsfotografi. Det är också påtagligt hur de etablerade fotograferna arbetar med utbildning och mentorskap för att föra sina erfarenheter vidare.

Fotografi i Sydafrika idag är sprudlande, levande, nyfiket och roligt! Unga människor köper eller lånar billiga digitalkameror och går ut och dokumenterar livet i kåkstäder och på landsbygden. Samtidigt som internationellt etablerade fotografer ställer ut på ambitiösa gallerier specialiserade på fotografi i Johannesburg och Kapstaden, visas utställningar av entusiastiska amatörer i alla möjliga och omöjliga tillfälliga lokaler. Är man intresserad av fotografi räcker det med att köpa dagstidningar och konstatera att fotojournalistiken lever och frodas i tidningarna. Inte bara på de årliga utställningarna när årets bilder skall utses.

Min avsikt med Exposures är att det skall vara ett digitalt galleri med gammal och ny fotografi från främst Sydafrika. Successivt kommer nya fotografer och fler utställningar att läggas upp. Intressanta projekt pågår också för att dokumentera och restaurera den skatt av –tyvärr ofta – misshandlade och glömda fotografier från 60-, 70-och 80-talet. Även detta vill jag visa.

Kontakta mig så får du ett mail varje gång något nytt läggs upp på Exposure!

Mycket nöje!

Odd Melin