“Fotografin kom att bli en integrerad del av min världsåskådning; den blev för mig ett pass som gjorde att jag fritt kunde korsa de skiljelinjer som fanns överallt på den tiden, och jag gjorde alla möjliga utflykter vid sidan av den utstakade vägen. Jag tog mig in i de segregerade townships-områdena, jag liftade, hoppade på tåg – vad som helst som kunde bryta upp de låsta formerna för svart och vit, och allt det som skilde oss åt. Och kameran gav mig en fantastisk chans att utforska och försöka förstå världen omkring mig.”