George Hallett Now 3

Författaren Eric Miyeni (till höger) med sin vän Pat Martins, Spiro’s Cafe, Melville, Johannesburg, 2004.