Eric Miller Now 1

Acen Atem Kiel, som hade förlorat två av sina barn under en attack mot hennes by veckan dessförinnan, i en hjälpcentral i Wunrok, södra Sudan, 1996