Eric Miller Then 4

Invånare i Guguletu, Cape Town, köar vid landets första demokratiska val, 27 april 1994