Eric Miller Then 1

Kravallpolisen arresterar pastor Michael Weider, en anglikansk präst, vid ett protestmöte mot att stadens offentliga inrättningar reserverats för vita. Ashton, Västra Kap, juni 1990.