Eric Miller Now 4

En invånare i Cape Flats med sin enda tatuering, föreställande president Nelson Mandela. Cape Town, 2004