“Jag gick igenom några väldigt osäkra år när jag inte visste åt vilket håll jag var på väg, och fotografin kom som en uppenbarelse. En morgon vaknade jag och förstod att det här var något som jag kunde göra för att engagera mig i tidens sociala förhållanden, i den djupa splittringen i samhället och hur lite vi visste om varandra. Jag insåg att fotografiska bilder kunde bidra till att överbrygga samhällsklyftorna, eller åtminstone hålla minnet av den situationen levande.”