David Goldblatt Now 2

Annonser längst ner på telekommunikationstornet i Hillbrow, Johannesburg,
den 18 januari 2002