David Goldblatt Then 3

Farmarens son med sin barnsköterska, på farmen Heimweeberg, nära Nietverdiend i Marico Bushveld. Transvaal (Nordvästprovinsen), 1964