David Goldblatt Then 2

Barn vid en kopia av en zuluhydda vid Voortrekkermonumentet. Bilden är tagen på Förbundsdagen, som firades till minne av det löfte som Voortrekkers (de boer som en gång utvandrade från den brittiska Kapprovinsen) gav inför slaget vid Blood River: om Gud gav dem segern över zuluerna skulle de alltid fira denna dag som en tacksägelsedag. Pretoria (Tshwane), Transvaal (Gauteng), 16 December 1963