David Goldblatt Then 1


Nationalistpartiets stödtrupp som eskorterade Dr Hendrik Verwoerd till festligheterna vid partiets femtioårsjubileum. Ryttaren längst fram i mitten är Leon Wessels som senare blev biträdande justitieminister i nationalistpartiregeringen. Han var också den förste partimedlem i mer framskjuten position som bad om ursäkt för apartheidpolitiken. De Wildt, Transvaal (Nordvästprovinsen), 31 oktober 1964