David Goldblatt Now 5

Håret flätas på Bree Street, Johannesburg, 7 september 2002