“Jag talar inte om kreativitet – ordet ingår inte i min vokabulär – utan bara om att arbeta, att så gott jag kunde ta bilder, bilder som så långt det var möjligt träffade rätt i tiden och som fångade de omständigheter som vi levde i då, det var det som var viktigt för mig. Och det är helt klart att apartheid faktiskt drev på mig i den riktningen. Om vårt land hade varit en demokrati redan från början, om våra liv hade varit helt annorlunda – ja, då är jag inte ens säker på att jag hade blivit fotograf. Men om jag ändå hade blivit det så tror jag att mitt arbete skulle ha varit helt annorlunda.”