Travelling Light

Travelling Light publicerades som bok 2004 och visades samtidigt som utställning. Verket visar 25 års arbeten av Paul Weinberg. Det är en resa som börjar på 70-talet på Johannesburgs gator och slutar på 2000-talet på Sydafrikas landsbygd. Det är inte avsett som en retrospektivt verk, utan som ett vittnesmål från ett Sydafrika som politiskt gjort en 180-graders sväng. ”När jag började fotografera levde jag i ett splittrat, slutet och segregerat land. Idag lever jag i ett, åtminstone tillsynes, enat samhälle. Det politiska hjulet har snurrat ett helt varv sedan jag började och dessa fotografier ger glimtar av livet innan, under och efter detta hände. De visar hur olika människor försökte överleva på sina egna sätt ofta under extremt svåra förhållanden. De visar också hur jag kom att relatera till dessa människor och situationer och de medvetna och omedvetna val jag gjorde i olika situationer och hur dessa val resulterade i bilder och berättelser skildrade genom min kameralins.

Under de ”mörka åren” fanns apartheid hela tiden där som en skugga. Apartheid var alltid närvarande; i människors ansikten, i övermodet och arrogansen i de fascistiska paraderna. Också i till synes vardagliga tillställningar som exempelvis lantbruksutställningar fanns regimens närvaro. Jag sökte människorna som utsattes och misshandlades av denna omänskliga stat. Jag såg hur de stöttade varandra och hur de skapade ljus under svåra omständigheter.”

De allra flesta bilderna var aldrig publicerade innan boken kom ut. Det fanns inget forum för dem under apartheid.