Once We Were Hunters

Boken Once We Were Hunters publicerades 2000. Den skildrar inhemska och traditionella kulturer i sex olika länder i södra och östra Afrika som lyckas överleva i sin naturliga omgivning trots ett hårt tryck från ett samhälle som i snabb takt moderniseras.

Eftersom uppskattningsvis 75 % av Afrikas vilda djur lever utanför erkända djurparker, har bevarandet av både djurliv och flora och fauna kommit att bli ett samhällsintresse. Idag skaps inte nya parker genom att invånare tvingas flytta. Istället söker man nya sätt att integrera djur, växtlighet och människor. En förändring är på gång men ännu så länge är det mer planer än faktiskt genomförda projekt. Afrikas värdefulla och känsliga arv av natur och ursprungliga kultur är en angelägenhet för hela världen och en källa för turism som ger mycket viktiga inkomster för länderna. Men hur är det för de ursprungliga invånarna? Once We Were Hunters försöker belysa denna fråga och erbjuder samtidigt ett annat sätt att se på Afrika. Det är de ursprungliga rösterna som uttrycker traditionella värden i en snabbt föränderlig värld. Paul Weinbergs fotografier ger en unik inblick i det liv några av Afrikas mest traditionella folkgrupper lever.