The Moving Spirit

The Moving Spirit gavs först ut 2006. Under ett antal år har Paul Weinberg fotograferat religiösa och andliga vanor och ceremonier i sin stad Durban och runt om i Sydafrika. Han följde kristna-, hinduistiska-, judiska- och muslimska utövare, likväl som traditionella afrikanska religioner och New Age-kulturen.

Weinberg beskriver projektet: ”Min avsikt har varit att låta kameran beskriva en andlighet som tar sig uttryck i olika ceremonier, händelser och ritualer och som i sin tur avspeglar en utveckling i Sydafrika och i södra Afrika. Det är inget försök att skapa en uppslagsbok över olika religioner, utan hellre en personlig skildring av olika religiösa och andliga utövningar som jag valt att följa. Om man vill kan man säga att Sydafrika under de senaste åren genomgått en process av botgörelse och nationellt helande genom Sannings- och Försoningskommissionen. Grymheter, brott och orättvisor togs fram i ljuset i avsikt att få fram sanningen, läka öppna sår, ge förlåtelse och sedan gå vidare. Jag själv, med eller utan min kamera, är en del av ett land som försöker läka sina sår. Jag är tillsammans med miljoner andra sydafrikaner på en pilgrimsresa bortanför politik och plattityder, där vi alla söker en gränsöverskridande andlighet.”