In Search of the San

Namnen San, Khwe, Sho och Bushmen har använts och används om södra Afrikas ursprungsbefolkning. Under tusentals år levde de ett nomadliv som jägare–samlare. Arkeologiska lämningar sträcker sig 10 - 20 000 år tillbaka. Ett par tusen år gamla klippmålningar med djur- och vardagsmotiv runt om i regionen visar på en avancerad och spridd stenålderskultur. Under århundradenas gång blev San-folken successivt undanträngda, men deras slutliga tragedi inträffade först i och med européernas utbredning. Detta skedde dels genom ett direkt folkmord utfört av främst tyska kolonisatörer, men kanske ännu effektivare genom att de trängdes undan till områden där de inte längre kunde försörja sig på traditionellt sätt.

På samma sätt som man skapade reservat för indianerna i Nordamerika, har man tagit ifrån San-folken de områden där de levde och istället ”gett” dem reservat med dåliga eller omöjliga förutsättningar att försörja sig på det sätt man gjort under årtusenden. Successivt har man blivit beroende av hitta lönearbeten. Idag arbetar många inom jordbruket mot mycket låga löner. I många fall lever man i misär med alkoholmissbruk och undernäring. Ett exempel på hur mark tagits ifrån dem är den kända nationalparken Etosha som på 50-talet skapades inom ett område där ett San-samhälle sedan många tusen år levt och verkat.

De olika befrielsekrigen i södra Afrika har här också spelat en roll. Sydafrikanska armén tvångsrekryterade många San-män i kriget mot SWAPO i Angola och Portugal gjorde likadant i Moçambique i striderna mot FRELIMO. När striderna sedan slutade blev många kvar i armélägren där de lever under svåra omständigheter.

Det finns idag ca 90 000 San-ättlingar kvar i Botswana, Namibia och Sydafrika. Paul Weinbergs ”In Search of the San” publicerades 1997 och är en studie av deras liv idag. Paul hade då arbetat i nästan 20 år på med att studera deras tillvaro i det ”moderna samhället”. Han bodde månadsvis med San-familjer i Namibia, Botswana och Sydafrika. En liten, liten del av Pauls arbete visas här.