Paul Weinberg

Paul Weinberg föddes i Pietermarizburg i KwaZulu-Natal 1956. Han började studera juridik, men tog upp fotografin, delvis som ett sätt att kunna försörja sig om han skulle bli inkallad och då tvingas gå i exil. Han var en av grundarna av Afrapix 1982 och kom att spela en viktig roll i dokumentationen av apartheids förtryck. Från 1990 kom Paul att istället för nyhetsfotografering allt mer att arbeta med projekt och dokumentärfotografi. Han dokumenterade de första demokratiska valen och har sedan kommit att arbeta mycket med landsbygd och den ursprungliga befolkningen. Bland annat bodde han under lång tid tillsammans med det så kallade Sanfolket i Sydafrika, Namibia och Botswana. Projektet som löpte under nästan 20 år resulterade i boken In Search of the San och ett antal utställningar. Paul är idag Senior Curator och ansvarig för Centre for Curating the Archives, University of Cape Town.
Han har deltagit i både separat- och gemensamma utställningar i Sydafrika och internationellt och publicerats i egna böcker och i samlingsvolymer. Nämnas kan hans egna, In search of the San (Porcupine Press 1997), Once we were hunters (David Philip, 2000), Durban: Impressions of an African city (Porcupine Press, 2002), Travelling Light (UKZN Press, 2004) och The Moving Spirit (Double Storey, 2006). Han deltog också i de banbrytande böckerna The Cordoned Heart (Gallery press, Norton,1986) och Beyond the Barricades (Aperture, 1989).
År 1993 fick han Mother Jones International Documentary Award för sin dokumentering av fiskarna I den lilla byn Kosi Bay på östkusten.
Paul har undervisat i fotografi vid Centre of Documentary Studies vid Duke University i USA och har en Mastersexamen från Duke.
Paul Weinberg har tagit initiativet till Then & Now och har varit dess Curator.