Then & Now

År 1990 var en vattendelare i Sydafrikansk historia. Nelson Mandela frigavs efter 27 år i fångenskap och det stod klart att apartheidsystemet var på väg att falla. Kampen mot apartheid hade förts på många fronter. Endast om omvärlden tog ställning mot apartheid kunde man uppnå en förändring. Det var därför viktigt att informera om vad som försiggick i det då mycket slutna samhället. Ett antal unga fotografer som använde kameran som vapen spelade här en avgörande roll. En del av dem kom att samarbeta inom Afrapix som grundades 1982 och upplöstes 1991. Afrapix var en gemensam bildbyrå och bildbibliotek och - kanske viktigast - en familj för likasinnade fotografer som deltog i motståndet mot apartheid.

Flera av Afrapix-fotograferna träffades först genom den radikala tidningen ”Staffrider”, utgiven av Ravan Press. Staffrider gav konstnärer, poeter, författare och fotografer, som var emot apartheidregimen ett språkrör. De möttes igen på ”The Culture and Resistance Festival” som hölls i Gabarone, Botswana 1982. På festivalen visades en av de första icke-rasistiska fotoutställningarna från Sydafrika.

Några av dem deltog senare i ett dokumentärprojekt med titeln ”South Africa – The Cordoned Heart” (ung. Det kedjade hjärtat), som var en del av ”The Second Carnegie Inquiry into power and Development in Southern Africa” och i ett annat projekt med titeln ”Beyond the Barricades”, som dokumenterade motståndet mot apartheid under 80-talet.

En av grundarna till Afrapix var Paul Weinberg. Han är också initiativtagare och curator till projektet ”Then & Now”.”Then & Now” består av en utställning, en videodokumentär och en bok. Åtta fotografer har valt ut fem fotografier tagna innan och fem fotografier tagna efter 1990. Paul Weinberg utrycker det själv:

Bakgrunden till och kärnan i projektet ”Then & Now” sammanfattar det relativt enkla motsatsförhållandena i kamp och frihet; rättvisa och orättvisa, krig och fred. Apartheidperioden gav oss motsatsförhållanden som var lätta att bemöta och illustrera: mänskligt och omänskligt, för och emot, svart och vitt, rätt och fel. Självklart är fortfarande dessa motsatsförhållanden viktiga, men vårt samhälle är idag mycket mer nyanserat och komplext.”

På samma gång som ”Then & Now” visar åtta sydafrikanska ledande fotografers personliga utveckling under landets demokratiseringsprocess, så ger den också en bild av hur samhället i sig förändrats – eller inte förändrats.

Priser och upplagor för de fotografier som är till salu hittar du vid de enskilda fotografierna. Katalogen, som omfattar 90 sidor och innehåller samtliga fotografier och ett förord av Paul Weinberg, kan beställas från Exposures. Den kostar 190 kr plus porto.

David Goldblatt
George Hallett
Eric Miller
Cedric Nunn
Guy Tillim
Graeme Williams
Gisèle Wulfsohn
Paul Weinberg