Here & There

Paul Weinberg

Here & There är en retrospektiv utställning av Paul Weinbergs arbeten. Den omfattar bilder från "Durban, Impressions from an African City", "In Search of the San", "Moving Spirit", "Once We Were Hunters" och "Travelling Light".

Paul Weinberg föddes 1956 i Pietermaritzburg. Hans pappa var jurist och hans mamma musiklärare och Paul började också sin utbildning med att studera juridik, ekonomisk historia och statsvetenskap. År 1973 blev han inkallad till armén och blev placerad vid gränsen mellan Angola och Namibia. Hans upplevelser kom honom att ifrågasätta både det ”krig” man utkämpade, men också apartheidsamhället och sitt tidigare liv. Han började studera fotografi och inledde sin karriär som fotograf 1978 för Natal Witness. Paul blev tidigt engagerad i kampen för jämlikhet mellan vita och svarta. Som 23-åring undervisade han i fotografi vid Open School. Detta var ett projekt startat av Institute of Race Relations för att utbilda och träna unga svarta. Under 1980 och 1981 arbetade han för institutet med mediafrågor och gjorde bla. två filmer om kåkstäderna Alexandra och Page View. År 1982 var han med och grundade Afrapix som var en sammanslutning av unga fotografer som arbetade med att dokumentera apartheidregimens övergrepp och sprida denna kunskap också utanför Sydafrika. Regimen såg med mycket oblida ögon på verksamheten och man utsattes för trakasserier och polis-ingripanden. Paul deltog också i ”Carnegie Inquiry into Poverty and Development” och dennas rapport ”The Cordoned Heart”.

Ända fram till apartheids fall spelade Paul en mycket aktiv roll i kampen mot apartheid. Under 90-talet och 2000-talet har han varit mycket produktiv och publicerat ett stort antal böcker och deltagit i många utställningar. Han är en av Sydafrikas allra främsta dokumentärfotografer. Utställningen ”Here and There” som visas här på exposures.se, ger en god bild av Pauls starka engagemang och intresse för det traditionella samhället med dess hotade kultur och värderingar och den enskilda människan och dennes utsatta position i det Sydafrikanska samhället.

Listan på hans arbeten, utställningar, utmärkelser och nationella och internationella uppdrag är mycket lång.

In Search of the San
The Moving Spirit
Once We Were Hunters
Durban, Impressions of an African City
Travelling Light